Bli kvitt parkslide i din trädgård

Är det dags att ta tag i trädgården? Eller är det så att du kommit att få problem med växten parkslide? Parkslide är en långlivad växt med en oerhörd spridningskraft. Allt fler har stött på stora bekymmer rörande denna växt och svårigheterna att bli kvitt den gör att Naturvårdsverket uppmanar folk att inte plantera parkslide i sin trädgård. Att bli kvitt den är ett stort bekymmer där ett gemensamt råd är att behandla hela växten, ovan som under jord, för att vara säker på att bli kvitt alla dess rötter.

Parkslide har en förmåga att sprida sig

Parkslide är en växt som återfinns i de flesta trädgårdar i vårt land, och dess spridning tycks fortgå. Detta är en växt som allt fler stöter på problem med, och främst då detta är en väldigt svår växt att bli av med. Dess förmåga att anpassa sig gör att fortsatt spridning är möjlig. Dess oerhörd anpassningsförmåga gör att den trivs och kan etablera sig i nästintill vilken jord som helst, den sprids under jord via så kallade löpare och den växer sig gärna snabbt till ett tätt bestånd. Bortom detta återfinns en rad problem vid bekämpning av parkslide.

Så blir du kvitt parkslide

Dess anpassningsförmåga och benägenhet till överlevnad gör att detta är en oerhört svår växtart att bli kvitt. Vid bekämpning krävs ett gediget tålamod där hela växten kräver behandling för att vara säker på att samtliga rötter blir angripna. Vid bekämpning kan parkslide komma att reagera genom att skjuta sina rotskott under marken upp till sju meter från sig för att garantera sin överlevnad. Utöver detta har parkslide en förmåga att kunna lagra resurser för att garantera att kunna skjuta nya skott upp till ett par år efter bekämpningens start samtidigt som det är en oerhört tålig växt som svarar väldigt dåligt på olika bekämpningsmedel och alla dess metoder. När du väl valt att det är dags att bli kvitt parkslide bör du komma ihåg att behandla hela växten, och så även dess underjordiska löpare. Klipp eller knäck av alla växtens delar ovan jord ner till rotkronan och var sedan noga med att täcka över växten med en markduk som sedan fylls med förslagsvis grus. Via detta tillåts inte plantan att växa uppåt men tillslut kommer det fortsatt slå ut skott och dessa kommer du upprepande gånger behöva knäcka. Vad du gör med de delar av växten som du knäckt är oerhört viktigt i denna process. Dessa delar ska du inte slänga på komposten då parkslide kan komma att slå rot där och börja växa. Du behöver lägga dessa delar på förslagsvis en presenning där dessa tillåts torka och därmed bekämpas. Processen är lång och är du inte trygg och säker i hur du ska gå tillväga finna det ett flertal företag som är specialiserade inom bekämpning.

Uppmanar att rapportera in fynd av parkslide

Parkslide har kommit att få ett fast grepp om våra trädgårdar och dess förmåga att sprida sig gör att naturvårdsverket nu uppmanar alla som stöter på parkslide att rapportera in detta. Att allmänheten uppmanas till att göra detta är för att underlätta i processen av att bekämpa en allt starkare etablering av invasiva främmande arter som parkslide tillhör. Att det är en aggressiv växt med en mycket god spridningsförmåga gör att den gärna tar över alla annan växtlighet och detta gör det ytterst viktigt att den bekämpas, och att den bekämpas på rätt sätt.

Lämna en kommentar