Benved i trädgården

Benved är en färgsprakande växt som når sin pik på hösten med sina fina höstfärger! På våren blommar Benveden med gulgröna blommor i klasar. På hösten bildas fröställningar i lysande färger så som rosa, orange och rött.
Benvedssläktet har hela 170 olika arter. Endast några stycken av arterna kan odlas i Sverige. Benveden finns som småträd, buske i olika former och färger.

Odla Benved

Att odla Benved är väldigt enkelt och kräver förhållandevis lite skötsel. Busken trivs i vanlig jord som du använder i trädgården. Näring uppskattas och det är bra om det finns tillgång på mull i jorden. Det är bra att gödsla jorden som benveden odlas i, men inte för mycket! Benved är en väldigt tålig växt som kan anpassa sig till olika förutsättningar. Benved trivs både i sol och skugga men beroende på vart växten placeras kan den växa på lite på olika sätt. I sol kommer färgerna komma fram och bli starkare, i ett väldigt skuggigt läge kan växten bli klenare. Om jorden är för torr kan växten lättare bli angripen av skadedjur.

Klätterbenved

En av de vanligaste förekommande Benveden i Sverige är Klätterbenved som har en vintergrön färg. Sorten finns från en kompakt buske till långa klättrande lianer.

Vingbenved

Denna sort blir en stor buske som växer sig upp till 2 meter och har kraftiga grenar. Namnet Vingbenved kommer från att grenarna har en fyrkantig form likt vingar. Bladen får en lysande röd höstfärg och är äggrunda och cirka 5 cm långa. Växten blommar i maj och bildar på hösten frukter som är fyrkantiga och har utseendet av kinesiska lyktor. Frukterna är röda och de är orange färgade runt fröna. Inom denna art finns även en annan sort som heter ”Compactus” som är både längre och får en kompaktare form.

Inhemska benveden

Denna sort finns i vilt tillstånd i södra Sverige i lövskogar. Växten blir ett stor buskträd på upp till 5 meter. Bladen har en vacker röd höstfärg och är mellan 3-8 cm långa. Den inhemska benvedens frukter är rödrosa med liknande utseende som de på vingbenveden. Denna benved som är den vanligaste förekommande har en stor risk att drabbas av spinnmal. Av denna anledning rekommenderas den inte att odlas i små trädgårdar.
Den vanliga benveden med namnet ”Nanus” passar dock mycket bra att odla i trädgårdar. Även E-plantan med namnet ”Evert” passar bra i trädgården. Denna sort blir 3-4 meter och kan få ett överhängande växtsätt. Frukterna blir en vackert lysande röd färg. Denna sort har klarat sig bra mot angrepp av insekter!

Dvärgbenved

Denna sort benved är ibland förekommande i vilt tillstånd i skogsbryn i sydliga Sverige. Stammarna är rotslående och grenarna är fyrkantiga och uppstickande. En stor skillnad för dvärgbenveden kontra de tidigare nämnda är att denna sort har förhållandevis små blad på mellan 1,5-4 cm i längd. Frukterna liknar de tidigare nämnda men även dessa är mindre och ljusare i färgen.

Körsbärsbenved

Körsbärsbenved är en relativt ny art av benved som odlas i trädgårdar. Denna växt är otroligt vacker! Klasarna med fröställningar är rosaröda och hänger kvar länge på växten. Under våren blommar växten med små gulgröna blommor. Växten blir ett buskträd som kan nå 5 meter i höjd och passar bra i trädgården.

Benveden är giftig!!

En viktig detalj att vara medveten om är att Benved är en giftig växt. Hela växten innehåller giftämnen och de lysande bären kan orsaka farliga förgiftningar. Fröna inuti bären innehåller hjärtglykosider som kan vara väldigt farligt. Vid planering av Benved måste detta tas hänsyn till eftersom det är en risk för förgiftning – framförallt kring lekplatser och förskolor då barn ofta vill smaka bären.

Lämna en kommentar